Dikuduskan untuk menjadi berkat

Haleluya Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, Amen…Puji Tuhan atas anugerah Tuhan memberikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran Firman Tuhan pagi ini.Pagi ini kita dalam pembahasan Ezra pasal yang terakhir dan saya memberikan judul “Dikuduskan untuk menjadi berkat” Saya mencatat garis besar dari kisah ini “Tindakan Ezra kepada bangsa Israel ketika kembali dari pembuangan mereka […]

Read More »